apvolioti

apvolioti
apvolióti tr. 1. voliojant, ritinant prislėgti: Linus apvoliójom akmenim Brž. 2. apriesti, apvynioti: Kai reikia aust, tai tada sudžiūvę esti tos balanos, tai apvoliójai kartą, pusę karto apvoliójai veleną ir veleną įdedi staklė̃s Kp. 3. voliojant, ritinant aplipdyti: Kumpį intrini ir duona šita apvolióji (kepamą Velykoms aplipdo duonos tešla) Sld. Žuvis apibarstoma druska, pipirais, apvoliojama miltais arba džiūvėsėliais . Daromi kaštono dydžio kukulaičiai, apvoliojami miltuose .prk. kiek pamokyti, palavinti: Pasižiūriu aš į tuos kiek pamokytus, gal nė neišmokytus, o tik apvoliotus moksle, – o jau nosis užrietę šaipos iš paprastų žmonių A.Mišk. 4. kiek apkramtyti, apvelti burnoje: Nesukramtau be dantų, kiek apvolióju, ir viskas Lel. Apvolióju da ben kiek [maistą burnoje] Žl. 5. , Skr apterlioti, sutepti: Duoda apvoliótos mėsos gabaluką ubagu, tas meldžias už dūšias Šlvn. 6. refl. [i]apsiversti: Duok, kad net apsvoliótų! Dbk. Jeigu būtų stulpan, tai nebebūtų gyvi, tik mašina kelius kartus apsivoliójo PnmR. Kad eičia be lazdos, tai apsivolióčia ben kelius kartus Slm. \ volioti; apvolioti; atvolioti; įvolioti; išvolioti; nuvolioti; pavolioti; parsivolioti; pervolioti; prasivolioti; privolioti; razsivolioti; suvolioti; užvolioti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • apvalūzoti — tr. An menk. apvolioti, aptrinti, apterlioti: Nereikia duot vaikui duonos – apvalūzoja ir numeta Slk. Kilbasos rankom apvalūzotos Dglš. | refl.: Tavo, vaikel, knygos greit apsvalūzojo Dbk. valūzoti; apvalūzoti; įvalūzoti; išvalūzoti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apvobulti — apvõbulti 1. KŽ, Žd žr. apvobaloti: Aš nebesukąsnoju – apvõbulu ir nurynu Kal. Babūnė dantų nebtura – apvõbula su smagenimis ir ryna Gd. 2. tr. apvolioti, apvelti, aptrinti: Ta reikėjo jau saujas suminti, ten tiktai apvõbulsi biškelį Lnk.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atvolioti — 1. tr. voliojant atristi, atridenti: Atvolioti rąstą, statinę DŽ1. Tokią kaladę atvoliojo, nereikia nė kapot Všk. | refl. tr.: Ką čia atsivolioji? – Matgi – siūlelius (siūlų ritę) Slm. ║ refl. atriedėti: Apie vidurį nakties i atsivolioja prie jo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išvolioti — tr. 1. N, LL297 išridenti, išristi: Tą bačką reiks išvolioti ar į priengį Pc. | Į stubą patalai išversti, štūlės išvoliotos Rsn. ║ refl. LL297 voliojantis išgriūti, išvirsti iš ko: Su visais rūbais, su kaldra, su marška jau iš lovos išsivoliota,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuvolioti — tr. 1. nuristi, nuridenti tolyn ar žemyn: Jis nuvilko šalin pilną maišą, kurį Levukas būtų įstengęs tik šonais nuvolioti J.Avyž. | refl. tr.: Nusivoliojo kubilą nuo to klojimo ir blaško, kulia Grž. ║ refl. Š, Slč nuriedėti tolyn ar žemyn: Kad… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parsivolioti — sunkiai pareiti: Namo tik švintant parsivoliojau Brb. Pareis, lig pietų gal parsivoliõs Pš. volioti; apvolioti; atvolioti; įvolioti; išvolioti; nuvolioti; pavolioti; parsivolioti; pervolioti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pavolioti — tr. 1. NdŽ, Dg kiek paritinti, paraičioti: Teip ir deda [skilandį], išplauna, ištampo, teip pavolioja, kad jy (pūslė) išsitampytų Alz. Ejo svotas per miestelį ir parpuolė vidur kelio, o toj kiaulė, toj degloji, ėmė jį ir pavoliojo DrskD157. ║… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pervolioti — tr., pervolioti 1. perristi, perridenti iš vienos vietos į kitą: Susigatavokium virves ir pervoliosma ritinį Slm. ║ refl. Q538 persiristi, persiridenti per ką: Išbėk iš urvo, parsivoliok par manęs, ir pasiliksi vėl žmogus BM195(Krkn). 2. refl.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prasivolioti — Rmš, Antš praleisti laiką gulint, pragulėti: Septynių atsiguliau, nemiegojau, bet prasvoliojau Slk. Dabar tai neiškentėtum, o tada beveik va tokiu apsivilkimu prasvolioji, būdavo, an pievos [naktį] Sb. Seniau, būdavo, nueini, tai dirbi išsižiojęs …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • privolioti — tr. 1. ritinant privilkti, pritempti, priversti: Kiek ten rąstų privoliojom Šd. | refl. tr.: Akmenų prisivoliojęs į tą traktoriuką i važiuoja sau Srv. 2. Šd voliojant prikamuoti, privarginti: Ne kiek jį primušė, kiek teip privoliojo Ėr. Jeg… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”